fredag 29 maj 2015

Värna din jord

Per Harling skrev sin fina bönepsalm "Värna din jord, Gud, välsigna och omslut den" till en traditionell koral som återges nedan. Själva texten är ju dock copyrightskyddad, så den kan jag inte återge här. Men prova gärna också att sjunga t.ex. SvPs 276 till detta arrangemang (med lätt anpassning av näst sista takten)!Eller prova följande klassiska sång för pilgrimsvandringen (lätt bearbetad). Strof 4 kan för omväxlingens skull sjungas unisont av damerna, strof 5 av herrarna - och så strof 6 gemensamt, fyrstämmigt igen.

1. Härligt att vandra i blomningens dagar,
vandra med Herren mot himmelens ro,
ledd av den hand som så trofast ledsagar
dem som på Frälsaren Jesus vill tro.

2. Tryggt kan jag lämna mitt liv i hans händer,

aldrig, nej, aldrig han vilse mej för.
Allt till mitt eviga bästa han vänder,
fiendens planer om intet han gör.

3. Han som mitt hjärta så kärleksfullt dragit

undan fördärvet i tidiga dar
och till sitt älskade barn mej upptagit,
ömmaste vård om de sina han har.

4. Inget i världen den lyckan uppväger

som jag har funnit i Frälsaren kär.
Arvslott i himmelska staden jag äger,
strålande boningar väntar mej där.

5. Vägen dit upp till det himmelska Kanaan

går genom öknar och fiendeland.
Men om jag följer den korsmärkta banan
ska jag nå fram till den gyllene strand.

6. Med den Osynlige själv för mitt öga

vill jag likt Mose i tron härda ut.
Tidens bedrövelse väger så föga
jämfört med glädjen som aldrig tar slut!

Det finns en Gud (Haydn)